Υπηρεσία "Με το κλειδί στο χέρι" στην Κάλυμνο

Πρόκειται για μια ολοκλρωμένη υπηρεσία που συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την κατοικία, από την έκδοση της οικοδομικής άδειας έως και την αποπεράτωση της κατασκευής "με το κλειδί στο χέρι"!

Δείτε ένα προς ένα τα βήματα ή χρησιμοποιήστε κατευθείαν τη φόρμα προσφοράς, για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κτίστε το σπίτι σας στην Κάλυμνο με το κλειδί στο χέρι!

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ - ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ

Συζητάμε τις ανάγκες σας

Συζητάμε μαζί σας πάνω στις στεγαστικές ή άλλες ειδικές ανάγκες, όπως αριθμός δωματίων, ανάγκες ΑΜΕΑ ή οποιαδήποτε άλλη κτιριολογική απαίτηση που θα σχετίζεται με την χρήση του κτιρίου.

Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας

Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας φροντίζοντας ώστε το οίκημα να εναρμονίζονται μορφολογικά με τον παραδοσιακό οικισμό της Καλύμνου. Στο στάδιο αυτό παρουσιάζουμε αναλυτικές τεχνικές περιγραφές εργασιών και προδιαγραφές υλικών έτσι ώστε να μελετηθούν από εσάς.

Φτιάχνουμε φωτορεαλιστική απεικόνιση (3d)

Στη συνέχεια προβαίνουμε σε όποια αλλαγή ζητηθεί από εσάς και παρουσιάζουμε σε φωτορεαλιστική απεικόνιση (3D) τη μελλοντική κατοικίας σας.

Έναρξη κατασκευής

Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) ξεκινά η κατασκευή του κτιρίου σας για την οποία ενημερώνεστε γραπτά σε κάθε φάση κατασκευής τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.

Παραλαμβάνετε το κλειδί στο χέρι

Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παραλάβετε το κλειδί του κτιρίου σας την προκαθορισμένη ημερομηνία με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές με την ελάχιστη δική σας ενασχόληση.
ΕΠΑΝΩ